Polityka prywatności
Serwis ekotrans.com.ua stosuje politykę prywatności w celu wykazania poszanowania prywatności użytkowników swoich stron. Proszę przeczytać poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności i naszym traktowaniu danych osobowych zebranych od użytkowników i klientów.
Co oznacza polityka prywatności

  • Niniejszy dokument dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Ekotrans za pośrednictwem strony internetowej i jej zarządzania.
  • Niniejszy dokument nie ma zastosowania do działalności firm, których Ekotrans nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani osób spoza kierownictwa Ekotrans, w tym zakontraktowanych twórców treści i właścicieli stron internetowych osób trzecich, do których firma odsyła.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Mogą Państwo odwiedzać stronę Ekotrans bez ujawniania danych osobowych. Jeśli jednak chcesz kupić produkty firmy lub skorzystać z niektórych usług, musisz podać pewne dane osobowe-zarejestrować konto, zapisać się na newsletter.
W razie potrzeby podane informacje mogą zawierać osobiste dane kontaktowe lub informacje o Państwa firmie. Ekotrans wykorzysta te informacje w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, komunikacji z Państwem oraz informowania o nowych produktach i usługach.
Wybierając usługę w Ekotrans, dobrowolnie przekazują nam Państwo dane osobowe i wyrażają zgodę na gromadzenie danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych
Ekotrans automatycznie otrzymuje i zapisuje w swoich dziennikach serwerowych informacje nieosobowe pochodzące z przeglądarek użytkowników, w tym adres IP, pliki cookie oraz adresy żądanych stron. Ekotrans może wykorzystywać te informacje w celu dostosowania reklam i treści, które Państwo widzą oraz w celu realizacji zamówień na określone produkty i usługi. Ekotrans nie wykorzystuje jednak tych danych.
Ekotrans pozwala firmom zewnętrznym, które reklamują się w naszych zasobach, na używanie swoich plików cookie na Państwa komputerach. Te pliki cookie nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Pliki cookie firm zewnętrznych podlegają ich własnym politykom prywatności i Ekotrans nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

Przekazywanie i ujawnianie informacji
Ekotrans może ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, które działają w imieniu naszej firmy-dostarczając produkty i usługi Ekotrans. W tych celach wymieniamy informacje z osobami trzecimi. W ten sposób uzgadniamy politykę prywatności.
Ekotrans może ujawnić Państwa dane osobowe w przypadkach:

  • Gdy mamy zgodę na udostępnianie takich informacji w określonych celach
  • Gdy musimy odpowiedzieć na nakaz sądowy lub inne postępowanie prawne;
  • Musimy chronić bezpieczeństwo użytkowników naszych stron oraz chronić prawa i własność Ekotrans;
  • Gdy uznamy, że Państwa działania na stronach naszego serwisu naruszają zasady korzystania z produktów i usług Ekotrans.

Śledzenie ID użytkownika
Ekotrans wykorzystuje Google Analytics do śledzenia i analizowania odwiedzin i wydajności strony. Google Analytics używa unikalnego identyfikatora użytkownika, jeśli użytkownik jest zalogowany własnym nazwiskiem.
W imieniu Ekotrans, Google Analytics śledzi działania użytkownika, lokalizację, język, przeglądarkę, system operacyjny, dostawcę usług internetowych i urządzenie używane do uzyskania dostępu do strony internetowej Ekotrans. Śledzimy te informacje, aby poprawić śledzenie naszych klientów.
Ekotrans nie będzie zamieszczać danych, które pozwalają Google na identyfikację osoby (takich jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail lub inne dane osobowe) lub informacji identyfikujących konkretne urządzenie (takich jak adres IP).
Aby uniknąć zbierania danych w analityce, należy wyłączyć Google Analytics i zainstalować specjalny dodatek w przeglądarce. Więcej informacji na temat instalowania i odinstalowywania dodatku można znaleźć w odpowiednich zasobach pomocy dla konkretnej przeglądarki.
Reklama wyświetlana
Ekotrans wyświetla reklamy i stosuje remarketing za pomocą Google Analytics. Oznacza to, że zasoby stron trzecich, w tym Google, mogą pokazywać nasze reklamy na stronach w Internecie.
Ekotrans, wraz z dostawcami zewnętrznymi, w tym Google, wykorzystuje pliki cookie (na przykład plik cookie Google Analytics lub plik cookie DoubleClick) w celu optymalizacji wyświetlania reklam na podstawie wizyty użytkownika na stronie.
Jeśli chcesz odmówić wyświetlania reklam, wystarczy skonfigurować Google Display Network za pomocą Ads Settings lub za pomocą Google Analytics Opt-out Browser Add-on, który zażąda od Google Analytics JavaScript, aby nie wysyłać informacji o stronie podczas wizyty w Google Analytics.
Zgoda
Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych, prosimy nie przekazywać ich firmie Ekotrans. Jeżeli dane osobowe zostały przekazane, ale chcą Państwo zabronić ich wykorzystywania i ujawniania, prosimy o powiadomienie Ekotrans za pośrednictwem poczty elektronicznej: prywatnosc@.com.

Bezpieczeństwo
Niestety, transmisji danych przez Internet nie można uznać za w 100% bezpieczną. Jednakże, Państwa informacje na temat Ekotrans są bezpiecznie chronione i całkowicie poufne. W niektórych częściach naszej strony Ekotrans stosuje szyfrowanie SSL w celu ochrony transmisji danych.
Chronimy również Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem poprzez zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Ekotrans zachowuje również Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia określonych zadań i celów, o których mowa powyżej lub jak wymagają tego przepisu prawa.
Zmiany w polityce prywatności
Ekotrans może w każdej chwili bez uprzedzenia i według własnego uznania zmienić zasady polityki prywatności. Prosimy o okresowe ponowne czytanie polityki prywatności Ekotrans, aby być świadomym takich zmian.
Pytania i sugestie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące niniejszej polityki prywatności, zostaw nam wiadomość tutaj.

Do góry